top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverShernel Thielman

Investeerders In Gesprek over Private Credit Fondsrendementen Tijdens Stijgende Rentes

Private credit fondsen hebben de laatste tijd aanzienlijke winsten behaald als gevolg van de stijgende rentetarieven. Niettemin beginnen investeerders zich af te vragen of fondsbeheerders echt zulke aanzienlijke meevallers verdienen.

Bedrijven in deze bloeiende markt ter waarde van $1,5 biljoen verstrekken doorgaans leningen tegen variabele rentetarieven, waardoor fondsbeheerders hogere opbrengsten genereren van leners naarmate de basistarieven stijgen. Dit stelt fondsen in staat om hun "hurdle rates," het punt waarop ze winst, ook wel "carry," kunnen gaan verdienen op hun rendementen, te overschrijden.

Nu vragen veel investeerders, bekend als beperkte partners (LP's), om meer flexibiliteit in de berekening van de carry. Ze onderzoeken of het zinvol is dat fondsbeheerders aanzienlijke beloningen ontvangen alleen omdat centrale banken de tarieven verhogen.

"In de afgelopen maanden hebben LP's over het algemeen meer aandacht besteed aan de details van elke positie die ze innemen," zegt David Bouchoucha, hoofd van private debt en vastgoed bij BNP Paribas Asset Management. "Het bekijken van de hurdle rate en of deze in overeenstemming is met de basistarieven maakt daar deel van uit."

Private credit bedrijven stellen doorgaans hun hurdle rates vast tussen 5% en 7%. Wanneer het rendement van een fonds deze drempel bereikt, kunnen managers meedelen in de winst, bovenop de 1%-2% beheersvergoedingen die gedurende de levensduur van een fonds worden verzameld. Managers ontvangen vaak ongeveer 10%-15% van de rendementen zodra ze de drempel hebben overschreden, wat de winst voor investeerders kan verminderen.

De discussies over de huidige situatie weerspiegelen de groeiende invloed van investeerders in een private credit sector die wordt overspoeld door nieuwe fondsen, waardoor ze selectiever worden bij het kiezen van waar ze hun kapitaal willen investeren. Deze trend maakt het moeilijker voor kleinere kredietfondsen om te concurreren.

Om te voldoen aan de vraag van investeerders naar flexibiliteit, is een populaire optie om de hurdle rates te koppelen aan de tarieven van centrale banken, zodat deze stijgen of dalen in overeenstemming met het monetair beleid.

"Rendementen zijn echt afhankelijk van de basistarieven," zegt Florian Hofer, directeur private debt bij Golding Capital Partners. "Ik denk dat er een eerlijke afstemming van belangen is tussen de fondsen en de LP's hiervoor." Fondsen zijn "bezorgd dat als de basistarieven weer dalen, ze hun carry zullen verliezen, dus ik denk dat een zwevende hurdle rate een eerlijke compromis is," voegt hij eraan toe.

Christian Wiehenkamp, Chief Investment Officer bij Perpetual Investors, beheert een fonds dat investeert in private credit fondsen en gebruikt sinds 2021 een hurdle rate gekoppeld aan basistarieven. Hij is van mening dat het juist is om fondsen te belonen voor hun prestaties in plaats van alleen maar renteverhogingen: "We moeten geld verdienen plus iets extra's om te laten zien dat we alpha genereren die je elders niet zou krijgen."

Investeringsmaatschappij Muzinich & Co. biedt ook zwevende rentehorizons voor geïnteresseerden. "Er is een algemeen gevoel dat investeerders alternatieve benaderingen onderzoeken," zegt Kirsten Bode, cohoofd van pan-Europees private debt.

Sommige beheerders betogen echter dat het oneerlijk is om op deze manier de hurdle rates te koppelen, omdat het fondsen niet volledig compenseert voor het extra risico in een uitdagende macro-economische omgeving, met name tijdens een recessie met meer bedrijfsdefaults en slechte leningen.

Zwevende rentehorizons kunnen ook complexiteit toevoegen aan fondsbeheer en kapitaalverdeling. "Het overdreven ontwerpen van zwevende tarieven kan problemen opleveren," zegt Luis Mayans, partner en plaatsvervangend hoofd voor private debt bij CDPQ.

Philip Edmans, hoofd van het capital markets team bij Inflexion Private Equity Partners LLP, erkent dat er veel discussie is over of de hurdle rates voor schuldfondsen zwevend zullen worden, maar hij denkt dat "spreadverkrapping waarschijnlijk waarschijnlijker is." Aangezien private credit bedrijven aanzienlijke premies hebben berekend, of de "spread" boven basistarieven, voor leningen aan bedrijven, verwacht Edmans dat ze deze premies zullen moeten verlagen tijdens moeilijkere tijden voor leners. Als de rendementen dalen, zullen fondsen waarschijnlijk geen aanpassingen aan de hurdle rates hoeven door te voeren.

Een nieuw rapport van advocatenkantoor Macfarlanes LLP constateert dat sommige beheerders eenvoudigweg hun hurdle rates verhogen, meestal met minder dan 100 basispunten. Andere fondsen kiezen ervoor om de zogenaamde "catch up"-periode aan te passen, waarbij ze een deel van het retrospectieve winstaandeel dat ze van investeerders krijgen, uitstellen zodra de hurdle rate wordt overschreden.

Over het algemeen weerspiegelen de discussies over hurdle rates de bereidheid van LP's om actief betrokken te zijn bij hun fondsen, vooral bij kleinere fondsen. Hoewel de financiering in private credit over het algemeen veerkrachtig is gebleven, zet de voorkeur van investeerders voor grotere, gevestigde bedrijven sub-$5 miljard in een lastige positie.

Investeringsdisclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot private credit fondsen of enige andere investering. Voordat individuen beleggingsbeslissingen nemen, dienen zij hun eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen. Beleggen in private credit fondsen brengt risico's met zich mee, en het verleden is geen garantie voor toekomstige resultaten.

3 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page