top of page

Kapitaalgroei met Laag tot matig risico

Lunar Asset Management N.V. streeft ernaar om het kapitaal te laten groeien door te investeren in ondergewaardeerde bedrijven met een sterk verdienpotentieel, projecteerbare kasstromen, solide balans, hoogwaardige managementteams en relevant concurrentievoordeel. Hiermee wil Solar (1) kapitaal behouden en (2) kapitaal laten groeien met een laag tot matig risico.

REDENEN OM VALUE
BELEGGEN TE
OVERWEGEN

STRATEGIE VOOR LAAG
TOT MATIG RISICO'S

HAAL HET MEESTE UIT "COMPOUNDING"

DE BESTE WEG NAAR BEURSWINST

DISCRETIONAIR
PORTEFEUILLEBEHEER

Lunar Asset Management N.V. biedt discretionaire vermogensbeheerdiensten aan individuele en institutionele klanten vanaf $100.000. Alle beleggingen worden namens de klant gedaan via een verscheidenheid aan effecten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF's, derivaten en meer. De term discretionair verwijst naar de investeringsbeslissingen die Solar Asset Management neemt als de vermogensbeheerder op basis van eigen onderzoek en analyse.

Diensten worden afgestemd op het profiel van de klant, zodat ze passen bij hun risicobereidheid, risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen. Alle investeringen van Solar Asset Management vallen binnen de "grenzen" van haar strategie. De strategie voor “value” beleggen streeft naar een aanzienlijk rendement zonder al te veel risico te lopen. Ons doel is om uw kapitaal/ koopkracht te behouden door het te laten groeien met ten minste het inflatiepercentage en een aanvaardbare premie voor het extra risico.

Het behoud van kapitaal betekent niet alleen een goed rendement, maar ook een solide en betrouwbare depotbank. Klanten hebben een beleggingsrekening op hun naam bij een gerenommeerde bank in Europa. De rekening is 24/7 toegankelijk via e-banking en kan ook worden gebruikt voor andere financiële diensten. Solar Asset Management rekent een jaarlijks vast tarief van de Assets Under Management (AUM) voor haar diensten. Voor meer informatie over de discretionaire portefeuillebeheerservice kunt u contact nemen met een van onze vermogensbeheerders.

BELEGGINGSFONDSEN

Lunar Asset Management N.V. beheert 4 beleggingsfondsen met verschillende strategieën en focus die ideaal zijn voor institutionele beleggers en vermogende individuen die het verminderde risico zien door diversificatie, geavanceerd portefeuillebeheer en de voordelen van schaalvoordelen. De beleggingsfondsen zijn: Solar Value Fund (SVF), Solar Special Value Fund (SSVF), Solar Resources Fund (SRF) en Lunar Value Fund (LVF).

Solar Value Fund (SVF)
Het Solar Value Fund belegt in ongeveer twintig Amerikaanse beursgenoteerde aandelen met de nadruk op individuele “value” selectie op basis van een grondige fundamentele analyse in plaats van algemene marktbewegingen. Het Fonds is concentreert haar onderzoek en kapitaal op ondergewaardeerde midcap-bedrijven die gekozen zijn uit een zorgvuldig gedefinieerd universum van hoogwaardige industriële en consumentenproducten en -dienstenbedrijven. 

 

Solar Special Value Fund (SSVF)
Het Solar Special Value Fund streeft naar aanzienlijke kapitaalgroei door te investeren in ongeveer veertig internationale beursgenoteerde aandelen. De nadruk ligt op individuele “value” selectie op basis van grondige fundamentele analyse. Het Fonds concentreert haar onderzoek en kapitaal op speciale investeringsideeën. Deze investeringen kunnen ondergewaardeerde conglomeraten, familiebedrijven of andere specifieke investeringen zijn. Sommige van deze beleggingen brengen een groter risico met zich mee, maar dit zorgt voor een buitengewoon rendementspotentieel in de toekomst. 

 

Solar Resources Fund (SRF)
Het Solar Resources Fund streeft naar aanzienlijke kapitaalgroei door voornamelijk te investeren in een gediversifieerde portefeuille van ongeveer veertig internationale beursgenoteerde aandelen in de grondstoffenindustrie. Het fonds kan ook beleggen in aandelenfondsen, maar niet meer dan 10% van zijn netto activa in één positie. Het fonds concentreert haar onderzoek en kapitaal op ondergewaardeerde grondstoffenbedrijven, zoals bedrijven met blootstelling aan edelmetalen, basismetalen en energie (olie, gas en hernieuwbare energie). Sommige van deze beleggingen brengen een groter risico met zich mee, maar dit zorgt voor een buitengewoon rendementspotentieel in de toekomst. 

 

Lunar Value Fund (LVF)
Het Lunar Value Fund belegt in ongeveer twintig Europese beursgenoteerde aandelen met de nadruk op individuele “value” selectie op basis van grondige fundamentele analyse. Het Fonds concentreert haar onderzoek en kapitaal op ondergewaardeerde midcap-bedrijven die zijn gekozen uit een zorgvuldig gedefinieerd universum van hoogwaardige industriële en consumentenproducten en -dienstenbedrijven. Het Fonds is in euro uitgedrukt.

Urban Clouds

HOE PROFITEERT
U VAN DE

BELEGGINGSSTRATEGIE
VAN LUNAR?

 

Value beleggen heeft historisch gezien de groei-beleggingen op de lange termijn verslagen.

KAPITAALBEHOUD

Geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar kapitaalbehoud en groei met een laag tot matig risico

GOED RISICO-OPBRENGST VERHOUDING VOOR DE LANGE TERMIJN

Geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 10 jaar of meer

PORTEFEUILLEDIVERSIFICATIE

Geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een goed gediversifieerde portefeuille die bestand is tegen ongunstige marktomstandigheden

STATEMENT OF
INVESTMENT PRINCIPLES (SIP)

EN INVESTMENT
POLICY STATEMENT (IPS)

Lunar Asset Management N.V. ondersteunt financiële dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, schenkingsfondsen en kredietcoöperaties bij het maken van Statement of Investment Principles en Investment Policy Statement. Een Statement of Investment Principles (SIP) beschrijft het beleid dat bepaalt hoe een financiële dienstverlener investeert. In principe bevat het SIP de beginselen voor de wijze waarop beslissingen over investeringen worden genomen. Het wordt opgesteld in overeenstemming met alle relevante wetgeving en richtsnoeren voor “best practices”.

Een Investment Policy Statement (IPS) is een document opgesteld tussen de klant en zijn vermogensbeheerder. Het document dient om de algemene regels voor de beheerder te schetsen. Het omvat de algemene beleggingsdoelen van de klant, de risicotolerantie, asset-allocatie en liquiditeitsvereisten. Het omvat ook de strategie die de beheerder moet volgen om de beleggingsdoelstellingen te bereiken. Voor meer informatie over de Statement of Investment Principles en Investment Policy Statement diensten kunt u contact opnemen met een van onze vermogensbeheerders.

BELEGGINGSSEMINARS

Lunar Asset Management N.V. verzorgt beleggingsseminars en presentaties aan beleggingsclubs, serviceclubs of andere geïnteresseerden. Informatie over seminars en conferenties die worden georganiseerd of bijgewoond door Lunar Asset Management N.V. zullen ook in deze sectie worden beschreven. Voor seminars en presentaties kunt u contact opnemen met een van onze vermogensbeheerders.

bottom of page