Vacature

Vacature Senior Vermogensbeheerder 

Lunar Asset Management is op zoek naar kandidaten voor de functie van Senior Vermogensbeheerder die toe zijn aan een volgende stap in hun carriere. Wij zoeken een ervaren beheerder die zich voor langere tijd aan de organisatie en haar relaties wil binden.

Lunar Asset Management N.V. is een volledig onafhankelijke vermogensbeheerder gevestigd in Willemstad, Curacao. De klanten met een vermogen vanaf $ 500.000,-- worden op een zeer persoonlijke wijze begeleid op het gebied van vermogensbeheer. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op Value beleggen in internationale aandelen en het beleggen in structured products in eigen beheer. Aanvullend wordt er belegd in obligaties en beursgenoteerd onroerend goed. Op langere en korte termijn probeert Lunar Asset Management grote koersdalingen van het vermogen te vermijden en een gestage groei van het vermogen te bewerkstelligen.

Lunar Asset Management geeft de  aandacht en begeleiding aan haar klanten die past bij deze categorie beleggers. De kwaliteit van onze dienstverlening komt tot uitdrukking in de manier van werken. Dit betekent dat alle vragen van onze klanten dezelfde dag worden afgehandeld, 1 keer per kwartaal wordt de portefeuille besproken met de klanten, vaak thuis bij de klant of op het kantoor.

Het team van vermogensbeheerders bestaat uit gedreven professionals die de uitdaging aangaan om de kansen op de effectenmarkten voor hun relaties volledig te benutten met als hoofddoel "behoud van het kapitaal" en "groei van het vermogen".

Wij streven een volledige transparantie na wat betreft kosten en de manier van werken. Onze ambitie is om alle zaken met betrekking tot het beheer van het vermogen uit handen te nemen van onze relaties en dit op een excellente wijze te beheren, zodat onze relaties op een zorgeloze wijze kunnen genieten van het vermogen.

Functie:

De belangrijkste werkzaamheden behorend bij deze functie bestaan uit het beheren van het vermogen van je cliënten en de werving van nieuwe relaties. Je bouwt een lange termijn relatie op basis van deskundigheid en vertrouwen en je verleent de cliënten een uitstekende service. Er wordt van je verwacht dat je commercieel en ondernemend te werk zult gaan, waarbij je het beleggingsbeleid van Lunar Asset Management op een zorgvuldige wijze zult doorvoeren in de portefeuilles onder beheer.

Profiel:

- HBO denk- en werkniveau

- Zeer ruime ervaring in private Banking/Vermogensbeheer

- Ervaring in het opbouwen van een cliëntenbestand in het segment vanaf $ 500.000,--

- In het bezit van een uitgebreid netwerk van relaties en intermediairs

- Betrouwbaar, integer

- Zelfstandig

- Ondernemend 

- Ambitieus

- Teamspeler

- Accuraat

- bij voorkeur DSI gecertificeerd

 

Kerntaken:

De vermogensbeheerder

- houdt ten behoeve van (institutionele en particuliere) relaties de ontwikkeling van nieuwe producten bij;

- beoordeelt nieuwe producten en voert ze desgewenst in bestaande beleggingsportefeuilles in;

volgt en interpreteert (cijfermatige) informatie inzake bedrijven, sectoren, beurzen, economieën e.d. om beleggingsportefeuilles te optimaliseren;

- volgt en interpreteert internationale ontwikkelingen op politiek, economisch en maatschappelijk gebied en vormt zich een oordeel over de mogelijke effecten op de koersvorming;

- interpreteert prognoses inzake financieel-economische ontwikkelingen in binnen- en buitenland tegen de achtergrond van de historie;

- inventariseert de omstandigheden van relaties (vermogensomvang en -samenstelling, inkomens-, fiscale- en gezinssituatie);

- brengt beleggingsdoelstellingen, uitgangspunten, tijdshorizon, mogelijkheden en risicoprofiel van relaties in beeld;

- stelt beleggingsplannen voor relaties op, afgestemd op het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van de relatie;

- richt zelfstandig beleggingsportefeuilles in, onderhandelt binnen zijn bevoegdheid over condities en tarieven, sluit overeenkomsten af, bewaakt ingenomen posities;

- kan de gangbare performancemaatstaven en risicomodellen toepassen op de beheerde portefeuilles;

- stelt zich in voorkomende gevallen op de hoogte van de betrouwbaarheid van onbekende banken, commissionairs, brokers e.d.;

- kan adequaat en snel wettelijk kader en (fiscale) regelgeving toepassen in de gevarieerde en soms uitzonderlijke situaties die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen;

- kan 'zorgplicht' vertalen naar de dagelijkse praktijk.

 

Kennisvereisten:

De vermogensbeheerder

- heeft kennis van producten (financiële instrumenten) en hun karakteristieken die op de markt van effecten, opties en futures worden verhandeld;

- kent de waarde van deze producten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn; kent de basisprincipes van ‘fundamentele analyse' en ‘technische analyse';

- kent kwantitatieve methoden en technieken;

- is bekend met portefeuilletheorieën;

- kent de marktorganisatie, de organisatie van handel en kanalen waarlangs transacties tot stand komen;

- weet hoe transacties worden geadministreerd, gegarandeerd en afgewikkeld;

- kent in grote lijnen de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures;

- kan ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen;

- kan variabelen wegen, ook met het oog op de actualiteit, in verband met de portefeuilles die hij beheert;

- beoordeelt aan de hand van financiële ratio's rapporten van beleggingsanalisten en/of onafhankelijke instanties;

- kent de risico's van de diverse beleggingsmogelijkheden voor de lange en korte termijn;

- kent de dekkingsinstrumenten;

- kan de waarde van de posities onderbouwd inschatten bij gewijzigde marktomstandigheden;

- is bekend met gangbare performancemaatstaven;

- heeft kennis van methoden en modellen voor het opstellen van beleggingsstrategieën voor de diverse cliëntengroepen;

- weet hoe beleggingsportefeuilles worden geadministreerd;

- kent partijen in de markt;

- weet welke handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;

- kent de handelsregels van de beurs waarop hij actief is en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn;

is op de hoogte van fiscale regelgeving;

weet wat 'zorgplicht' inhoudt in relatie tot de huidige praktijk.

Ons personeelsbeleid is erop gericht om de professionele en ondernemende medewerkers voor lange tijd aan Lunar te binden door optimale voorwaarden te scheppen in een omgeving waarin iemand zich volledig kan ontplooien. De combinatie van verantwoordelijkheid en uitdaging in samenhang met een goede financiële beloning, die grotendeels door het eigen succes wordt bepaald, is de basis voor elke medewerker binnen ons team.

Wij nodigen je graag uit voor een nadere kennismaking met ons en onze manier van werken. Je kunt een email zenden naar Josephine Hernandez : info@lunarasset.com of bellen op nummer +5999 738 3591.

Lunar Asset Management

Van Engelenweg 16

Willemstad, Curacao

Tel:+5999 738 3591

 

Website: www.lunarasset.com

Nieuws

Nieuwsarchief

© 2008 - 2021 All Rights Reserved. Lunar Asset Management